Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 83 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
33/2005/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 15/03/2005
110/2006/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô 01/03/2005
21/2005/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa 01/03/2005
19/2005/NĐ-CP Về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm 28/02/2005
30/2004/QH11 Luật Xuất bản 03/12/2004
163/2004/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 07/09/2004
160/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông 03/09/2004
160/2004/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông 03/09/2004
157/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính 18/08/2004
142/2004/NĐ-CP Về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện 08/07/2004
23/2004/QH11 Luật giao thông đường thuỷ nội địa 15/06/2004
129/2004/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh 31/05/2004
05/2004/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 04/05/2004
18/2004/PL-UBTVQH Pháp lệnh thú y 29/04/2004
105/2004/NĐ-CP Về kiểm toán độc lập 30/03/2004