Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 83 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
20/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 20/02/2006
160/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 27/12/2005
05/2005/TT-BCN Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 31/10/2005
128/2005/NĐ-CP Về việc quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 11/10/2005
30/2005/CT-TTg Về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 26/09/2005
111/2005/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất Bản 26/08/2005
101/2005/NĐ-CP Về việc thẩm định giá 03/08/2005
18/2005/TTLT/BYT-BTM Về việc quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm 12/07/2005
79/2005/NĐ-CP Về việc quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 16/06/2005
35/2005/QH11 Luật Đường sắt 14/06/2005
46/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khoáng sản 14/06/2005
44/2005/QH11 Luật du lịch 14/06/2005
59/2005/NĐ-CP Về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản 04/05/2005
57/2005/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng 27/04/2005
47/2005/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi 08/04/2005