Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 83 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
04/2007/TT-BCT Hướng dẫn điều kiện kinh doanh than 22/10/2007
100/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học 03/09/2007
128/2007/NĐ-CP Về dịch vụ chuyển phát 02/08/2007
124/2007/NĐ-CP Về quản lý vật liệu xây dựng 31/07/2007
115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển 05/07/2007
105/2007/NĐ-CP về việc hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 21/06/2007
03/2007/TT-BCN Về việc hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
92/2007/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 01/06/2007
139/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề 20/11/2006
109/2006/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 22/09/2006
56/2006/NĐ-CP Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin 06/06/2006
09/2006/TT-BTM Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 25/05/2006
06/2006/TT-BTM Về việc hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại 11/04/2006
35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại 31/03/2006
02/2007/TT-BCN Về việc bổ sung khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BCN ngày 31/10/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 22/03/2006