Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2006/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2006/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/06/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư sửa đổi Thông tư số 08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm