Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2006/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2006/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/04/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
Nội dung:
Từ khóa: xuất xứ
Văn bản đính kèm