Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Giá điện  
Có tất cả: 20 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
45/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư 14/12/2006
276/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện 04/12/2006
05/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện 09/05/2006
08/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 12/04/2006
39/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm cung cấp điện 23/12/2005