Trang chủ » Văn bản pháp quy » 15/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa: giá điện
Văn bản đính kèm