Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công thương quy định giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện
Nội dung:
Từ khóa: giá điện
Văn bản đính kèm