Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/03/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 15/05/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TÍNH TOÁN MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm