Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/03/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm