Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 133/2003/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 133/2003/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/11/2003
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ
Nội dung:
Từ khóa: danh mục các chất ma tuý và tiền chất
Văn bản đính kèm