Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Quy định chung  
Có tất cả: 32 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
113/2006/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010 24/05/2006
23/2005/QĐ-BCN Về việc phê duyệt Đề án "Phát triển các ngành công nghiệp đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" 05/05/2005