Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2746/QĐ-BTP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2746/QĐ-BTP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/11/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 22/11/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2014
Nội dung:
Từ khóa: Quy chế về quản lý, thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2014
Văn bản đính kèm