Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 734/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/05/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 25/05/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm
Văn bản đính kèm