Trang chủ » Văn bản pháp quy » 80/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 80/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 09/08/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm