Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2007/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2007/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/11/2007
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Trích dẫn: Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Nội dung:
Từ khóa: Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Văn bản đính kèm