Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/08/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: quy hoạch phát triển
Văn bản đính kèm