Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2007/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2007/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/09/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 03/2007/QĐ-BCT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2007 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-BCN NGÀY 06 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DA - GIẦY ĐẾN NĂM 2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm