Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 17/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 17/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: ban hành Quy định về việc biên soạn tài liệu đào tạo thực hiện bằng kinh phí khuyến công
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm