Trang chủ » Văn bản pháp quy » 43/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 43/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/03/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến năm 2020”
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm