Trang chủ » Văn bản pháp quy » 43/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 43/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015
Nội dung:
Từ khóa: dệt may
Văn bản đính kèm