Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 35/2000/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 35/2000/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/05/2000
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (xơ, sợi nhân tạo được dùng trong dệt may)
Nội dung:
Từ khóa: tiêu chuẩn ngành
Văn bản đính kèm