Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khoáng sản  
Có tất cả: 41 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
41/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025 17/11/2008
26/2008/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. 01/09/2008
26/2008/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. 01/09/2008
29/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 22/08/2008
25/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đá quý, đất hiếm và urani giai đoạn đến 2015, có xét đến năm 2025 04/08/2008
08/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản 18/06/2008
08/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản 18/06/2008
11/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molit đen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 05/06/2008
71/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 29/05/2008
63/2008/NĐ-CP Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 13/05/2008
05/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 04/03/2008
167/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 01/11/2007
04/2007/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh than 22/10/2007
05/2007/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu than 22/10/2007
33/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 26/07/2007