Trang chủ » Văn bản pháp quy » 6215/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 6215/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/11/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định số 6215/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế về tổ chức các hoạt động Ban kỹ thuật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngành công thương
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm