Trang chủ » Văn bản pháp quy » 41/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 41/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/12/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định xuất khẩu khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm