Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0622/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0622/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 01/02/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025
Văn bản đính kèm