Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1186/QĐ-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1186/QĐ-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 30/10/2009
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa: chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản
Văn bản đính kèm