Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp nặng  
Có tất cả: 63 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
55/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển 23/04/2007
35/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm kỹ thuật khai thác hầm lò than và diệp thạch TCN 18-5-2006 13/10/2006
33/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp xe máy Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 13/09/2006
87/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ngành cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn'' 10/04/2006
Luật Khoáng sản 1996 Luật Khoáng sản 20/03/2006
160/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 27/12/2005
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khoáng sản 14/06/2005
136/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp 19/11/2004
115/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô 27/10/2004
87/2004/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ngành cơ khí đến năm 2010 phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn'' 06/09/2004
150/2004/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 29/07/2004
186/2002/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới 2020 26/12/2002
24/2002/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy 07/06/2002
47/2001/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò 24/10/2001
52/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than 13/09/2000