Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp nặng  
Có tất cả: 63 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
11/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molit đen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025 05/06/2008
71/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. 29/05/2008
63/2008/NĐ-CP Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 13/05/2008
05/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 04/03/2008
02/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất máy động lực và máy nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020 21/01/2008
167/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bauxit giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 01/11/2007
04/2007/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn điều kiện kinh doanh than 22/10/2007
05/2007/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu than 22/10/2007
02/2007/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 02/2007/QĐ-BCT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2007 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP XE MÁY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020 29/08/2007
34/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 31/07/2007
33/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 26/07/2007
03/2007/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn 18/06/2007
06/2007/TT-BTM Thông tư 06/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên 30/05/2007
77/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 10/05/2007
55/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển 23/04/2007