Trang chủ » Văn bản pháp quy » 23/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 23/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/10/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm