Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 48/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 48/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/11/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm