Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1669/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1669/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/04/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 05/04/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định Về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa: Về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Văn bản đính kèm