Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 79/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 79/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/05/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 05/05/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Nội dung:
Từ khóa: xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Văn bản đính kèm