Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 17/2004/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 17/2004/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/03/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: dầu thực vật
Văn bản đính kèm