Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2000/NQ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2000/NQ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/08/2000
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị quyết
Người ký:
Trích dẫn: Nghị quyết của Chính phủ về chính sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000 - 2010
Nội dung:
Từ khóa: thuốc lá
Văn bản đính kèm