Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khu CN – Khu chế xuất – Khu KT - Khu KT cửa khẩu  
Có tất cả: 53 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
64/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế 22/05/2008
54/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên 28/04/2008
52/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 25/04/2008
44/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai 26/03/2008
29/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế 14/03/2008
21/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/04/2006 04/02/2008
06/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng 10/01/2008
185/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do Chu Lai thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 03/12/2007
162/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh 19/10/2007
140/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh 24/08/2007
120/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 26/07/2007
85/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An 11/06/2007
65/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang 11/05/2007
224/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao ban quản lý khu công nghiệp, ban quản lý khu kinh tế thuộc Thủ tướng Chính phủ về Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý 08/02/2007
253/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 06/11/2006