Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 33/2009/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 33/2009/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/03/2009
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế cửa khẩu
Văn bản đính kèm