Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1353/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1353/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/09/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020"
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế
Văn bản đính kèm