Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2006/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2006/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/12/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu bảo thuế trong Khu công nghệ cao
Nội dung:
Từ khóa: Khu công nghệ cao
Văn bản đính kèm