Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 27/2010/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 27/2010/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/03/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/05/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh
Nội dung:
Từ khóa: Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh
Văn bản đính kèm