Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 222/2005/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 222/2005/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/09/2005
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010
Nội dung:
Từ khóa: thuong mai dien tu
Văn bản đính kèm