Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/06/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm