Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 211/QĐ-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/01/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/04/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc ban hành mẫu tem và Quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều
Nội dung:
Từ khóa: Mẫu tem và Quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều
Văn bản đính kèm