Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/02/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghi định số 158/2006/NĐ-CP
Nội dung:
Từ khóa: so giao dich hang hoa
Văn bản đính kèm