Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 559/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/05/2004
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010.
Nội dung:
Từ khóa: chợ
Văn bản đính kèm