Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2006/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2006/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/01/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới
Nội dung:
Từ khóa: chợ
Văn bản đính kèm