Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/02/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành
Nội dung:
Từ khóa: chợ
Văn bản đính kèm