Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 30/2000/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 30/2000/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/08/2000
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh
Nội dung:
Từ khóa: XAY DUNG
Văn bản đính kèm