Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 23/2004/QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 23/2004/QH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/06/2004
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật giao thông đường thuỷ nội địa
Nội dung:
Từ khóa: LUAT GIAO THONG
Văn bản đính kèm