Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 37/2009/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 37/2009/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/03/2009
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20gram
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm